14-1

Wygralismy
Zajrzyj na: www.AdwokatZielinko.pl
CZYM JEST ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE? ŻONA VS. MĄŻ    JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ BY UZYSKAĆ ROZWÓD?    CZY WARTO REZYGNOWAĆ Z ORZEKANIA O WINIE ZA ROZPAD ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO?    CZY „WIRTUALNY ROMANS” STANOWI ZDRADĘ I MOŻE BYĆ POWODEM DO UZNANIA PRZEZ SĄD, ŻE MAŁŻONEK, KTÓRY DOPUŚCIŁ SIĘ TEGO TYPU „WYBRYKU” JEST WYŁĄCZNIE WINNY ROZPADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO?    CO TO JEST SUROGACJA? CZY W POLSCE JEST ONA LEGALNA? W KTÓRYCH KRAJACH JEST LEGALNA?    CZY RODZIC BIOLOGICZNY MOŻE WSKAZAĆ OSOBĘ, KTÓRA JEGO ZDANIEM POWINNA PRZYSPOSOBIĆ DZIECKO?    CZY RODZIC, KTÓRY ZRZEKŁ SIĘ WŁADZY RODZICIELSKIEJ I DZIECKO ZOSTAŁO PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZINĘ ADOPCYJNĄ, MOŻE NASTĘPNIE ODZYSKAĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?    ROZWÓD Z WINY OBU STRON    CZY ŚLUB ZAWARTY ZA GRANICĄ JEST WAŻNY NA TERYTORIUM POLSKI?    JAKIE KONSEKWENCJE W SFERZE PRAWNEJ RODZI MAŁŻEŃSTWO?    DO CZEGO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DETEKTYWPRZY ROZWODZIE?    CZY WARTO PODPISAĆ INTERCYZĘ I CZY JEST ONA KORZYSTA JEDYNIE DLA OSÓB ZAMOŻNYCH?    JAKIE KWESTIE MOŻNA UREGULOWAĆ W UMOWACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH?    JAK UZYSKAĆ ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ? CZY LEPIEJ U NOTARIUSZA CZY W SĄDZIE?    JAK WYGLĄDA SYTUACJA, GDY PODPISZEMY INTERCYZĘ PO ROKU MAŁŻEŃSTWA?    CZY ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA I PODZIAŁ MAJĄTKU TO TO SAMO?    CZY LEPIEJ DOKONAĆ PODZIAŁU MAJĄTKU U NOTARIUSZA CZY PRZED SĄDEM?    PODZIEMIE SUROGATEK – PLUSY I MINUSY WYNAJĘCIA SUROGATKI    JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ BY PRZYSPOSOBIĆ DZIECKO W POLSCE?    CZY ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA I PODZIAŁ MAJĄTKU TO TO SAMO?    CZY OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OZNACZA BRAK KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?    CZY ZAWIERAJĄC MAŁŻEŃSTWO KOBIETA MUSI PRZYJĄĆ NAZWISKO MĘŻA?    CZY OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OZNACZA BRAK KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?    CZYM KIERUJE SIĘ SĄD PRZY OGRANICZANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ JEDNEMU Z RODZICÓW?    JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY SĄD ORZEKŁ OPIEKĘ NAPRZEMIENNĄ A NAD DZIECKIEM?    CZY PRZY ROZWODZIE OBOJE RODZICE MOGĄ ZACHOWAĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?    CZYM SĄ ALIMENTY NA RZECZ DZIECKA?    CZY EKS, KTÓRY JEST POZBAWIONY WŁADZY RODZICIELSKIEJ, MOŻE MIEĆ PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?    CZYM ZAJMUJE SIĘ MEDIATOR?    CZY SĄDY ZAWSZE PRZYZNAJĄ KOBIECIE WŁADZĘ RODZICIELSKĄ I USTALAJĄ MIEJSCE POBYTU DZIECI PRZY MATCE?    CZY PRZY ROZWODZIE MAŁŻONEK MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD DRUGIEGO MAŁŻONKA ALIMENTÓW NA SIEBIE?    W JAKIEJ WYSOKOŚCI ALIMENTY NA DZIECKO MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ?    CZY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ALIMENTÓW NA DZIECKO OD HOLENDRA PRZED POLSKIM SĄDEM?    ILE RAZY MOŻNA WZIĄĆ ŚLUB I SIĘ ROZWIEŚĆ?     CZY SAMOTNA KOBIETA MA SZANSĘ PRZYSPOSOBIĆ DZIECKO W POLSCE?    CO ZROBIĆ, GDY PARTNER JEST OPRAWCĄ I SIĘ ZNĘCA? W SZPONACH TYRANA    CZY RODZIC MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ALIMENTÓW OD DZIECKA?    CZY OJCIEC, KTÓRY NIE PŁACIŁ ALIMENTÓW NA DZIECKO, MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD TEGO DZIECKA ALIMENTÓW?    CZY ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY MĘŻA MOŻE RZUTOWAĆ NA PODZIAŁ MAJĄTKU?    CZY LEPIEJ DOKONAĆ PODZIAŁU MAJĄTKU U NOTARIUSZA CZY PRZED SĄDEM?    CZY OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OZNACZA BRAK KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?    CZY ZAWIERAJĄC MAŁŻEŃSTWO KOBIETA MUSI PRZYJĄĆ NAZWISKO MĘŻA?    CZY OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OZNACZA BRAK KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?    CZYM KIERUJE SIĘ SĄD PRZY OGRANICZANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ JEDNEMU Z RODZICÓW?    JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY SĄD ORZEKŁ OPIEKĘ NAPRZEMIENNĄ A NAD DZIECKIEM?    CZY PRZY ROZWODZIE OBOJE RODZICE MOGĄ ZACHOWAĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?    CZYM SĄ ALIMENTY NA RZECZ DZIECKA?    CZY EKS, KTÓRY JEST POZBAWIONY WŁADZY RODZICIELSKIEJ, MOŻE MIEĆ PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?    CZYM ZAJMUJE SIĘ MEDIATOR?    CZY SĄDY ZAWSZE PRZYZNAJĄ KOBIECIE WŁADZĘ RODZICIELSKĄ I USTALAJĄ MIEJSCE POBYTU DZIECI PRZY MATCE?    CZY PRZY ROZWODZIE MAŁŻONEK MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD DRUGIEGO MAŁŻONKA ALIMENTÓW NA SIEBIE?    W JAKIEJ WYSOKOŚCI ALIMENTY NA DZIECKO MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ?    CZY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ALIMENTÓW NA DZIECKO OD HOLENDRA PRZED POLSKIM SĄDEM?    ILE RAZY MOŻNA WZIĄĆ ŚLUB I SIĘ ROZWIEŚĆ?    CO TO JEST INTERCYZA?    DO CZEGO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ PSYCHOLOG PRZY ROZWODZIE?    DO CZEGO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DETEKTYWPRZY ROZWODZIE?    CZY WARTO PODPISAĆ INTERCYZĘ I CZY JEST ONA KORZYSTA JEDYNIE DLA OSÓB ZAMOŻNYCH?    JAKIE KWESTIE MOŻNA UREGULOWAĆ W UMOWACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH?    JAK UZYSKAĆ ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ? CZY LEPIEJ U NOTARIUSZA CZY W SĄDZIE?    JAK WYGLĄDA SYTUACJA, GDY PODPISZEMY INTERCYZĘ PO ROKU MAŁŻEŃSTWA?